Su ve doğalgaz dağıtım şebekeleri gözetim ve takip Scada sistemleri konusunda Philips (Hollanda) ile iş birliği anlaşması imzalandı.