Türkiye’de E-Mobilite

2 Nisan 2022

Elektrikli Araç Şarj Hizmeti
Yönetmeliği Yayımlandı

Elektrikli araçlara elektrik enerjisi temininin sağlandığı şarj ünitesi ve
istasyonlarının kurulması, şarj ağı ve şarj ağına bağlı istasyonların
işletilmesi ile şarj hizmetinin sunulmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

25 Aralık 2022

Elektrik Piyasası Kanunu’na
Yeni İhtiyaçlar ve Tanımlar Eklendi

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nda “elektrikli araçlar ve şarj istasyonları”
meselesinin düzenlenmesi, Aralık 2021’de yapılan değişiklik ile gerçekleşti.
Kanun’da yapılan değişiklikle; “birlikte çalışabilirlik”, elektrikli araç”,
“sadakat sözleşmesi”, “sertifika”, “şarj ağı”, “şarj ağı işletmecisi”, “şarj hizmeti”,
“şarj istasyonu”, “şarj istasyonu işletmecisi” ve “serbest erişim platformu”
gibi tanımlar eklendi.

Türkiye’de Araç ve Şarj Ünitesi Pazarı

Öngörüler

Elektrikli ve Fosil Yakıtlı Araç

Örnek Dolum Maliyetleri

|   Bilgi ve öngörülerinden yararlanılmıştır.